Ağlasun

Ağlasun Tepeden çekilmiş fotoğrafı

Ağlasun Adı Nereden Geliyor

İlçemizin adının nereden geldiğine dair iki rivayet vardır. Birinci rivayete göre, Sagalassos Şehri yıkıldıktan sonra bu bölgeye güneyden gelen Yörük aşiretleri kasabanın bulunduğu yere aralıklı olarak oba oba yerleşmişler aradan yıllar geçtikçe, insanlar çoğaldıkça yeni evler kurarak geniş bir sahayı kaplayarak bir yerleşim birimi oluşturmuşlar ve adını Sagalassos’dan esinlenerek Ağlasus-Ala su ve sonunda da Ağlasun denmiştir.

İkinci rivayete göre ise; Büyük İskender Sagalassos Şehrini almak için şehre üç, dört kez saldırmış fakat kenti bir türlü hakimiyeti altına alamamıştır. Fakat son saldırısını bugün yıkıntıları bulunan Hamamın yan tarafında bulunan (alttaki resim) tepeden yaparak kanlı çatışmalar sonucunda şehri ele geçirmiştir.

İskender Tepesi Ağlasun

Bu tepenin adı daha sonra İskender Tepesi olarak kalmıştır. Büyük İskender’in bu seferini Annesi sürekli olarak izlemekte ve bilgi almaktadır. Büyük İskender’in Annesi bu bölgeden gelen habercilere”İskender Sagalassos’u aldı mı?”diye sorar. Onlarda “Büyük Komutanımız İskender Sagalassos’u aldı. Fakat savaş sırasında en sevdiği cesur komutanlarını kaybettiğinden ağlamaktadır”derler. Bunun üzerine annesi “Oğlum Sagalassos’u aldıysa bırakın ağlarsa ağlasın “der. Bunun üzerine İlçemizin ismi Ağlarsın-Ağlasın-Ağlasun şeklinde kaldığı söylenir.

Tarihçe

Selçuk Türkleri Ağlasun’a 12. yüzyıldan itibaren yerleşir. Ağlasun, Selçukluların iki önemli kenti olan Antalya ve Konya’yı bağlayan kervan yolu üzerinde bulunur. O dönemde yol üstüne kurulan kervansaraylardan birisinin Ağlasun’da olduğu tarihi kaynaklardan bilinir. Bugün Ağlasun’da bu Selçuklu kervansarayından bir iz yoktur. Ama kervansarayın bir parçası olan küçük hamam, ilçe merkezinde yer alır. Kubbeleri kısmen sökülüp üzerine bir ev yapılmış, ancak hamamın kendisi korunmuştur.

Dündar Bey döneminde Hamitoğulları Beyliği topraklarına katılmıştır. 1472 yılında Osmanlı topraklarına katıldı. Osmanlı kaynaklarından, 16. yüzyıl boyunca bölge pazarının Ağlasun’da kurulduğu anlaşılır. O dönemde ilçe Hamidiye Sancağı’na bağlıdır. 1500-1501 Osmanlı kayıtlarında Ağlasun’dan 9 köy ve Yörük topluluğundan oluşan bir nahiye olarak bahsedilmiştir. olmuştur. 1286/1869 Konya Salnamesine göre Maincirli Ağlasun nahiyesi olarak ilçemizin kaydı bulunmaktadır. Bu salnameye göre ilçemiz 22 mahalle ve köy olarak 3412 nüfusa sahiptir.

1910yılı kayıtlarında Burdur’un üç nahiyesinden biridir.Ağlasun,1958‘de ilçe Şu anda ise 1 kasaba, 8 köy ve 5 mahalleden oluşmaktadır. 2016 nufüs kayıtlarına göre ilçe merkez nüfusu 3784, köy nüfusu 4454, toplam 8234 ‘tür.

Ağlasun Nerede? Konumu, Ağlasun Haritası, Ulaşım

Ağlasun Akdeniz Bölgesi’nin Göller yöresindeki Batı Torosların iç kısımları üzerinde bulunan 2276 metre yüksekliğindeki Akdağ’ın güney yamaçlarına kurulmuştur. Burdur İlinin güney doğusunda olup denizden yüksekliği (Rakımı) 1050 metredir. İlçemizin kuzey ve kuzey doğusunda Isparta İli, Güneyinde Bucak İlçesi bulunmaktadır.

İlçemiz 30 derece 2dakika doğu meridyeni, 36 ve 37 kuzey paralel dereceleri üzerinde bulunmakta ve yüzölçümü 576 metre karedir.

İlçemiz arazileri dağınık ve engebeli olup, ekilebilir arazisi çok azdır.

İlçemizin kuzeyinde Akdağ, güneyinde alçak ve yeni ağaçlandırılmış tepeler ve Peçenek Geçiti, doğusunda Dere boğazı, batısında ise Yaylacık Dağı ve Çatak Beli bulunmaktadır.

İlçemizin ortasından Tuzlu çay isimli bir dere akmakta, bu çay boyunca bitek topraklara sahip “U”şeklinde bir ovası bulunmaktadır. Tuzluçay İlçemizin çeşitli yerlerinden çıkan Gürleyik, Bey Pınarı, Gök Pınar, Susaklı ve Kirazlı Çayı gibi su kaynakları ile birleşerek kışın Isparta İlinden gelen Doğan dere Çayı ile birleşerek Aksu Nehrine karışır. Yazın ise önüne D. S. İ tarafından yapılan Göl yeri göletinde toplanarak sulama suyu olarak kullanılmaktadır. Tuzlu Çay önceleri dört adet su değirmenine enerji kaynağı olurken şimdi bir adet su değirmeni çalışmaktadır.

Ağlasun, Akdeniz Bölgesi’nin batısında, Göller Yöresinde yer almaktadır. Batı Toroslar üzerinde bulunan Akdağ’ın güney yamaçlarında kurulan yerleşim, deniz seviyesinden yaklaşık 1050 metre yüksekliktedir. İlçenin yüz ölçümü yaklaşık 308 km² ‘ dir.

Isparta – Antalya eski karayolu üzerinde bulunur. Burdur’a 35 km, Isparta’ya 40 km, Antalya’ya 108 km uzaklıktadır. Sagalassos antik kenti ise ilçe merkezine 7 km uzaklıkta bulunur.

İlçeye toplu taşıma kooperatif minibüsleriyle sağlanmakta olup Isparta, Burdur ve Antalya’dan karşılıklı seferleri mevcuttur.

Geçim Kaynakları – Ekonomik Durum

Bölge halkı yörüklükten gelme olduğu için ekonomisi tarım ve hayvancılık üzerine kurulmuştur. Ovanın küçük, düzlüğün az oluşu, tarlaların miras vb nedenlerle küçük parçalara ayrılması, yerleşimin düzlüğe kayması, insanların tarım ve hayvancılıktan yeteri kadar para kazanaması sonucu yörüklük adetleri unutulmuş yerleşik hayata alışılmış ve başta Isparta ve Antalya olmak üzere genç nufüs iş ve aş bulabilmek için göç etmiştir. Bugün özellikle pek genç nüfus kalmamış özellikle Kum Mahallesi “emekli mahallesi” olarak anılmaya başlamıştır.

Kibrit Köyü’ne 2 adet Tuğla fabrikası kurulmuş bir de Sagalassos’un altlarına Kireç Fabrikası kurulmuştur. Ağlasun’un sit alanı ilan edilmesiyle birlikte kireç fabrikası bugün artık çalışmamaktadır. Geçtiğimiz yıllarda Sırma Su ilçemizde bir fabrika kurmuştur. Ancak son yıllarda kendini hissettirmeye başlayan kuraklık ile birlikte Sırma Su’ya verilen kaynaklar tarımda ciddi sorunlara yol açmaya başlamıştır.

Tarım ve hayvancılık geçim kaynaklarının önemli bir bölümünü oluşturmaktadır. Özellikle kiraz, gül, ceviz, fasulye, şeker pancarı, buğday vb tahıllar ile çeşitli sebze ve meyveler yetiştirilmektedir. Hayvancılıkta çobanlar hala dağlarda yetiştiricilik yapmakta, ilçe içerisinde ise büyükbaş ağırlıkta olmakla birlikte küçükbaş hayvancılığı da yapılmaktadır. Özellikle Yeşilbaşköy beldemizde alabalık tesisleri bulunmakta olup gerek çevre illerden misafir ağırlamakta gerekse buralara canlı alabalık satmaktadır.

Yazları Burdur Çine Ovası’na yevmiyeyle fasulye toplamaya, eylül ayı gibi Isparta ve Eğirdir bölgesine elma toplamaya, kış aylarında ise Antalya Aksu bölgesine sera işçiliğine gidilmektedir. Yazları Yeşilbaşköy beldemize kiraz toplamaya Antalya Aksu’dan gelenler ise ayrı bir ironidir.

Ağlasun’da bir adet Meslek Yüksek Okulu bulunmakta olup öğrencilere sağlanan konaklama, yeme – içme vb hizmetlerden de önemli bir gelir elde edilmekte olup yazları öğrencilerden boşalan apart, pansiyon vb işletmelere Antalya Serik ve Manavgat bölgelerinden yaylalamak amaçlı gelenler yerleşmektedir. Yine bu bölgelerden gelenlere ait konutlar da mevcuttur.

Başta Isparta olmak üzere Antalya’nın da ilçeye çok yakın olması nedeni ile Sagalassos’a ve ilçemize gelen turistlerden gerek konaklama gerekse alışveriş yönünden pek katkı sağlanamamaktadır.

Ağlasun Haberleri

Lütfen giriş yapın

Üye olmak için aşağıdaki formu doldurun

*Bu web sitesine üye olarak Site Kullanım Şartları ve Gizlilik ve Güvenlik Politikasını kabul ediyorum.

Parolanızı geri alın

Lütfen kullanıcı adı ya da e-posta adresinizi giriniz